Rukouksia

Isä meidän -rukous

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksiannamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia
iankaikkisesti.
Aamen.

(Matt. 6:9 – 13, Luuk. 11:2 – 4)

Herran siunaus 

Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä.
Herra kirkastakoon kasvonsa teille
ja olkoon teille armollinen.
Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne
ja antakoon teille rauhan.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen.

(4. Moos. 6:24 – 26)

Rukouksia eri maista

Indonesia:

Doa Pagi

Ya Allah, Bapa sumber segala kerahiman. Pada awal hari baru ini aku menghaturkan puji dan syukur kepada-Mu atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi.

Aku bersyukur atas hari baru yang membawa kesegaran dan membangkitkan semangat baru bagi hidupku. Berilah aku kemampuan baru untuk menghayati iman dan mengamalkan kasih sepanjang hari ini.

Bimbinglah aku sepanjang hari ini; arahkanlah pikiran dan budiku, jangan sampai akal merancang pikiran benci dan dendam, tindakan marah dan cemburu, keinginan jahat dan mementingkan diri.

Jagalah lidah dan bibirku, jangan sampai terucap kata yang menyakitkan hati, kata yang kejam menusuk rasa, kata yang tidak benar, kata yang menghina.

Tuntunlah tingkah laku dan perbuatanku, supaya sepanjang hari ini aku bekerja sebaik baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku.

Semua ini kami sampaikan kepada-Mu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. (sumber : Puji Syukur)

Morning Prayer

Merciful Father, at the beginning of this day I would like to glorify and thank You for Your protection last night.

I am thankful for the new day which brings freshness and raises a new spirit in my life. Give me the ability to experience my faith and to perform love all the day through. Guide me the whole day through, direct my thought and character so not to plan hatred, bitterness, anger,jealousy, bad will and selfishness.

Protect my lips so not to say things that could hurt, not true, nor humiliating.

Guide my actions so that I could work well, never bored to help others, being warm, being thankful, willing to experience the faith and put it into action with all my strength.

I pray to You through Jesus Christ our Lord. Amen. (source : Puji Syukur)

Aamurukous

Armollinen Isä, tämän aamun alkaessa haluan ylistää ja kiittää sinua yön suojeluksesta. Olen kiitollinen uudesta päivästä, joka tuo elämääni tuoreutta ja luo siihen uutta henkeä.

Suo minulle kykyä elää uskoani todeksi ja osoittaa rakkautta halki päivän. Kaitse minua päiväni kuluessa, ohjaa ajatuksiani ja mieltäni, että en haudo vihaa, katkeruutta, kiukkua, kateutta, pahaa tahtoa tai itsekkyyttä.

Suojele huuliani, että ne eivät lausuisi asioita, jotka satuttavat, ovat epätosia tai nöyryyttäviä.

Kaitse tekojani, että voisin työskennellä hyvin, että en väsyisi auttamaan muita, ja auta olemaan lämmin, kiitollinen, ja halukas elämään ja toimimaan uskoni mukaisesti kaikesta voimastani.

Rukoilen sinua Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Aamen.

Venäjä: Rukous kotoutumisen puolesta

Всемогущий Господь,
Мы благодарим тебя за все блага, которые ты даешь нам. Спасибо тебе за то, что ты привел нас в Финляндию, спасибо за новые возможности и за новых друзей.

Научи нас использовать твои дары на благо этой страны и на благо друг друга.
Помоги нам найти себя в этой стране, чтобы мы могли бы чувствовать себя здесь как дома.
Благослови Финляндию и всех ее жителей. Научи нас уважать друг друга. Устрани предрассудки и разногласия, которые препятствуют открытому общению. Помоги нам найти единство через веру в Тебя и в Твое Слово.
Молим тебя во имя Господа нашего, Иисуса Христа.

Аминь

Kaikkivaltias Jumala,

Kiitämme sinua kaikesta hyvästä, mitä olemme saaneet. Kiitos siitä, että toit meidät Suomeen, kiitos uusista mahdollisuuksista ja uusista ystävistä. Opeta meitä käyttämään lahjojasi tämän maan ja toistemme parhaaksi.
Auta meitä löytämään paikkamme tässä maassa, jotta voisimme tuntea sen kodiksemme.
Herra, siunaa Suomea ja sen kansaa. Opeta meitä kunnioittamaan toisiamme. Poista ennakkoluulot ja ristiriidat, jotka estävät vilpittömän kohtaamisen. Auta meitä löytämään yhteyden toisiimme uskon ja Sinun Sanasi kautta.
Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Aamen.

Kenia: Rukous arkipäivän rakkauden puolesta

Njasaaje manguon,

Wa duoko ni erokamaano kuom warowa gi remb Jeesu, kendo kano wa e

war-ruok gi teko mar roho maler. Wakwaajo ni kauono ikoonjua mondo

wabed gi chunj machal gi maari: Chunj maler mar hera gi mijo kendo ok

mar luenj gi kaao. Konjua mondo waher owetewa kaka dwaher-re. Konj

chogo te manindo kech tineende nikech nengo chiemo e pinj te o itho.

Konjua mondo wabed kaka taija gi chumbi e pinj ni.

E njing Jeesu Kristo.

Armon Jumala, kiitämme Sinua siitä, että pelastit meidät Jeesuksen

verellä ja että pidät meidät pelastettuina Pyhän Hengen voimalla.

Pyydämme Sinua tänään auttamaan meitä, että sydämemme voisivat olla

kuin Sinun sydämesi: rakastava ja antava sydän eikä vihaava ja ottava.

Auta meitä rakastamaan veljeämme niin kuin rakastamme itseämme.

Ja auta kaikkia niitä ihmisiä, jotka tänään näkevät nälkää ruoan hintojen

nousun takia.

Auta meitä todella olemaan suolana ja valona tässä maailmassa.

Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Italia: Ruokarukouksia

Prima dei pasti
Preghiamo

Benedici, Signore, noi e questi doni che stiamo per ricevere dalla tua providenza. Amen.

Ennen ruokaa

Rukoilemme
Siunaa, Herra, meidät ja nämä lahjat, jotka olemme ottamassa vastaan sinun kaitselmuksestasi. Aamen.
Dopo il pasti
Ti ringraziamo, o Dio, omnipotente, di tutti I tuoi benefici. Amen.

Ruoan jälkeen
Kiitämme, sinua, oi kaikkivaltias Jumala, kaikesta sinulta saamastamme hyvästä. Aamen.

Tai

Ehtoollisen(kin) jälkeen

Ti ringraziamo per questi doni che ci hai concesso nella tua bonta. Conserva uniti nel tuo amore tutti coloro che hai nutrito alla stessa mensa. Amen.

Kiitämme sinua kaikista näistä lahjoista, jotka olet hyvyydessäsi meille suonut. Anna kaikkien heidän, jotka olet ruokkinut samasta pöydästä, olla yhtä sinun rakkaudessasi. Aamen.

Lähi-itä: Rukouksia elämän eri tilanteissa

Yleisiä rukouksia

Herra, haluaisin palvella sinua, ja tarvitsen valoasi näyttämään minulle, missä paikkani on.
Herra, vahvista meidän uskoamme sinuun, ja siunaa meidän perheemme.
Kiitämme sinua kaikesta, mitä olet tehnyt meitä varten. Uskomme sinuun ja odotamme tuloasi. Auta meitä hyväksymään kaikki ihmiset tässä maailmassa. Anna anteeksiantosi. Anna meille apusi, jotta voimme jättää jotkut asiat elämässämme, jotka ovat meille tärkeitä, mutta eivät sovi yhteen sen kanssa että haluamme elää yhteydessäsi. Aamen.

Kodin suojaus

(Lähi-idässä kodin suojaaminen on yleinen rukous, jolla on sama merkitys kuin kodin siunaamisella.)
Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veren voiman avulla rukoilemme, että tämä koti on suojattu. Käskemme kaikki pahat henget pois tästä paikasta. Jeesuksen nimessä. Aamen.

Huumeet, alkoholi, sairaudet…

Herra, olet ainoa, jonka luokse voimme tulla, kun kaikki muut mahdollisuudet on yritetty. Emme saaneet helpotusta. Siksi pyydämme, että annat meille anteeksi kaiken, mitä olemme tehneet, ajatelleet tai sanoneet. Me uskomme, että olet sama Herra, joka teki ihmeitä ja joka loi maan ja taivaan. Siksi olemme täällä ja uskomme, että voit tehdä ihmeitä myös tänään. Tapahtukoon sinun tahtosi. Sinä päätät, mitä meille ja tulevaisuudellemme tapahtuu.

Anna meille turvapaikka. Että olisimme Jeesuksen veren alla suojattuina. Aamen.


Ranska: Isä meidän

Le Notre Père

Notre Père qui est aux cieux.
Que ton nom soit sanctifié.
Que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offfenses.
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumet pas à la tentation.
Mais délivre-nous du mal.
Car à toi appartiennent le royaume, la pouissance et la gloire.
Amen.

tkh 30.10.09

ms 16.11.09

sabine horhat/eha 25.3.10

Viimeisimmät artikkelit

Kategoriat