Kaste

Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäseneksi tullaan kasteen kautta.

Kaste on sakramentti eli pyhä toimitus. Jeesus Kristus on antanut Raamatussa käskyn kastaa ihmisiä seuraajikseen.

Matteuksen evankeliumissa siitä kirjoitetaan näin:

     Jeesus sanoo: Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää   siis ja tehkää kaikki kansat opetuslapsikseni; kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.(Matteuksen ev. 28:18 – 20)

Perhe, jossa vanhemmat jo kuuluvat kirkkoon, voivat tuoda lapsensa kasteelle. Usein kaste tapahtuu, kun lapsi on 2 – 3 kuukauden ikäinen.

Myös nuori ja aikuinen voidaan kastaa ja siten liittää kirkon jäseneksi, mutta silloin heidän pitää ensin osallistua kirkon järjestämään rippikouluun. Rippikoulussa saa opetusta uskosta ja kirkosta.

Kastettu ihminen saa tuekseen vähintään kaksi kummia, joiden tehtävä on tukea kastetun kristillistä kasvua ja rukoilla hänen puolestaan.

Vanhemmat pyytävät lapsensa kummeiksi usein sukulaisia tai hyviä ystäviä. Aikuinen tai nuori voi pyytää kummikseen itselle tärkeän henkilön. Kummin tulee olla kirkkomme jäsen.

Jos omista läheisistä ei löydy kummia, seurakunta avustaa asiassa niin, että jokainen kastettava saa kummin.

Kasteen suorittaa pappi ja se voi tapahtua kotona tai kirkossa.

Sinua tarvitaan

Jeesus sanoo: Kaikki, mitä te tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille” (Matteuksen evankeliumi 7:12).

Kirkossa voi tehdä monenlaista vapaaehtoistyötä. Sinua ja osaamistasi tarvitaan!

Suurella sydämellä on kirkon vapaaehtoistyön foorumi, johon kutsutaan mukaan kaikkia, jotka haluavat osallistua seurakunnan tekemään työhön.

Viimeisimmät artikkelit

Kategoriat